Veelgestelde vragen

Inloggen: Sinds september 2019 kan er alleen nog maar worden ingelogd in het electronisch dossier met het wachtwoord waarmee wordt ingelogd bij de FVB (mailadres en wachtwoord FVB).

Overzicht geaccrediteerde scholing van van voor 1 juli 2019: Klik hier

Concept definitief maken: hier vindt u de instructie

Toevoegen bewijslast achteraf in het dossier: hier vindt u de instructie

Iets verwijderen uit het dossier: hier vindt u de instructie

PE-online: Dit is het nieuwe electronische dossier waar de geregistreerde vaktherapeuten de punten bijhouden en waar aanbieders van scholingen accreditatie in kunnen aanvragen.

Accreditatie aanvragen bij-en nascholing: Dit gebeurt zoveel mogelijk door de aanbiers vooraf. Vaktherapeuten kunnen niet zelf meer accreditatie aanvragen.
Is een scholing niet geaccrediteerd? Kijk dan hier of hij aan de voorwaarden voldoet van beroepsspecifieke scholingsactiviteiten.

Bewijslast niet vooraf geaccrediteerde beroepsspecifieke bij-en nascholing: dit is een bewijs van deelname (certificaat) dat geupload moet worden in het PE-dossier. Ook moet informatie over het programma en de inhoud worden toegevoegd.

Registratiebewijs: ieder geregistreerd lid kan in zijn online dossier een certificaat in pdf vinden.

Indienen dossier voor herregistratie: dit doet u via PE-online via de knop indienen dossier. Dit kan 3 maanden voordat uw registratiettermijn ten einde loopt.
3 maanden voordat uw eindtermijn verstrijkt verschijnt er (naast de knoop dossier inzien) : dossier aanmelden. Dit betekent dat u vanaf die datum al uw dossier kan aanmelden voor herregistratie.
Wat u dan eerst doet is zorgen dat uw dossier op orde is en u uw bewijslast voor oa bij-en nascholing, intervisie en/of supervisie + eventuele overige activiteiten upload.
Daarna drukt u op de knop: dossier aanmelden en dan voegt u uw bewijslast voor de gewerkte uren toe.
Het kopje werkuren is daarom niet meer zoals voor 1 juli jl. te zien is bij uw punten-overzicht.