Aantekening AG (antroposofisch geïnspireerd)

Per 1 juli 2021 is het naast de gewone registratie in het Register Vaktherapie mogelijk een aantekening AG te hebben (mits regulier lid NVBT, NVvMT of NVDT).

Eisen (her)registratie aantekening AG:
Voor deze aantekening moet u scholing volgen die specifiek geaccrediteerd is op het onderdeel AG. Minimaal 20 punten scholing AG in 5 jaar waarvan minimaal 10 vooraf geaccrediteerd.

Het kan zijn dat u reeds door de Registratiecommissie NVKT geaccrediteerde scholing van voor 1 juli 2021 hebt gevolgd. Deze scholing voert u als hier beschreven op in uw dossier.

AG scholing:
U kunt vooraf geaccrediteerde AG scholing vinden onder het overzicht vooraf geaccrediteerde scholing. In dit overzicht is links een kolom om te filteren op onder andere datum, AG scholing, naam aanbieder of scholing.

Staat de scholing er niet bij? Vraag uw aanbieder om accreditatie aan te vragen via het Register Vaktherapie en deze in te dienen onder scholing AG.

Op orde houden dossier aantekening AG:
Vooraf geaccrediteerde AG scholing: hiervan worden de punten door de aanbieder automatisch toegewezen in uw dossier.
Scholing kan geheel, gedeeltelijk of niet AG zijn.
Niet vooraf geaccrediteerde scholing en intervisie: deze dient u zelf met de bewijslast op te voeren in uw dossier.
Kijk bij veelgestelde vragen hoe dit moet. Voor de aantekening AG wordt uw dossier automatisch ingediend. Voor uw registratie in het Register Vaktherapie moet u uw dossier zelf indienen.
Ook hiervan kunt u een uitleg vinden op de website bij veelgestelde vragen.

Bekijk hier het reglement

Zie ook  antroposofische geïnspireerd Antroposofisch FVB Kennisnetwerk Vaktherapie-Antroposofisch geïnspireerd