Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Inloggen: Sinds september 2019 kan er alleen nog maar worden ingelogd in het electronisch dossier met het wachtwoord waarmee wordt ingelogd bij de FVB (mailadres en wachtwoord FVB).
Registratiebewijs: Het certificaat/ registratiebewijs kunt u vinden wanneer u inlogt op uw register Vaktherapie account. Klik rechtsboven op mijn gegevens en download daar uw certificaat.

Bij en nascholing vult u allemaal in bij “Zelf toe te voegen bij- en nascholing”.
Let op dat ALLE bij- en nascholing die u wilt opvoeren geaccrediteerd is door de accreditatiecommissie van de NVKToag en dat u voor de titel van de scholing het accreditatienummer invult. Bijv. 2019-1114 “Titel scholing”.
Het overzicht van de geaccrediteerde bij- en nascholing vindt u op de NVKToag website.
Voor het invoeren van werkervaring maak je gebruik van het NVKT formulier gewerkte uren
Voor het opvoeren van de bewijslast voor intervisie maak je gebruik van het NVKT invulformulier intervisie
Voor veel gestelde vragen over de registratie-eisen NVKT klik hier

Overzicht geaccrediteerde scholing van van voor 1 juli 2019: Klik hier

Toevoegen niet vooraf geaccrediteerde scholing in het pe-dossier: Klik hier voor een instructie

Toevoegen vooraf geaccrediteerde scholing AG van voor 1 juli 2021: Klik hier voor een instructie

Toevoegen intervisie: Klik hier voor een instructie

Werkervaring wanneer toevoegen? De werkervaring kan niet meer van tevoren worden ingevuld. Wat er eventueel nog instaat aan werkervaring is als concept en alleen ter kennisname. Dit is meegenomen uit het oude dossier. Pas op moment van het indienen van het dossier, dan wordt gevraagd de bewijslast omtrent de werkervaring te uploaden. Wat die bewijslast is staat hier vermeld.

Concept definitief maken: hier vindt u de instructie

Toevoegen bewijslast achteraf in het dossier: hier vindt u de instructie

Uitleg mailbewijs van deelname aan bestuursactiviteiten opslaan als pdf en invoeren in dossier Register Vaktherapie: hier vindt u de instructie

Iets verwijderen uit het dossier: hier vindt u de instructie

PE-online: Dit is het electronische dossier waar de geregistreerde vaktherapeuten de punten bijhouden en waar aanbieders van scholingen accreditatie in kunnen aanvragen.

Accreditatie aanvragen bij-en nascholing: Dit gebeurt zoveel mogelijk door de aanbieders vooraf. Vaktherapeuten kunnen niet zelf meer accreditatie aanvragen.
Is een scholing niet geaccrediteerd? Kijk dan hier of hij aan de voorwaarden voldoet van beroepsspecifieke scholingsactiviteiten.

Bewijslast niet vooraf geaccrediteerde beroepsspecifieke bij-en nascholing: dit is een bewijs van deelname (certificaat) dat geupload moet worden in het PE-dossier. Ook moet informatie over het programma en de inhoud worden toegevoegd.

Indienen dossier voor herregistratie: dit doet u via PE-online via de knop indienen dossier. Klik hier voor een uitleg met de stappen afgebeeld.
Indienen kan 3 maanden voordat uw registratiettermijn ten einde loopt.
3 maanden voordat uw eindtermijn verstrijkt verschijnt er (naast de knoop dossier inzien) : dossier aanmelden. Dit betekent dat u vanaf die datum al uw dossier kan aanmelden voor herregistratie.
Wat u dan eerst doet is zorgen dat uw dossier op orde is en u uw bewijslast voor oa bij-en nascholing, intervisie en/of supervisie + eventuele overige activiteiten upload.
Daarna drukt u op de knop: dossier aanmelden en dan voegt u uw bewijslast voor de gewerkte uren toe.
Het kopje werkuren is daarom niet meer zoals voor 1 juli jl. te zien is bij uw punten-overzicht.

Indienen dossier voor herintreders. Klik hier voor uitleg

Uitstel aanvragen: Dit kan via de dispensatieregeling. Redenen voor het aanvragen van dispensarie kunnen o.a. zijn ontslag, ziekte, mantelzorg of andere vormen van overmacht, een promotieonderzoek of een sabatical.
Voor mantelzorg geldt dat dit voor minimaal een periode van 6 maanden zijn geweest. Een sabbatical kan achteraf worden aangevraagd met bewijslast (bijv. : contract of verblijfsvergunning).
Kijk hier voor het aanvraagformulier dispensatie, de kosten en de uitgebreide uitleg.

Zie ook  PE-online Veelgestelde vragen Certificaat Registratiebewijs