Aanvraagformulier accreditatie supervisor

De aanvraag kan zowel worden ingediend door de supervisor zelf als door de supervisant. Na goedkeuring nemen we je als supervisor op in de lijst met erkende supervisoren van het Register Vaktherapie. Kosten zijn € 50,- per jaar.

LVSC Registratie

Geef aan of de supervisor LVSC geregistreerd is.

Geef aan in welk jaar de supervisor LVSC geregistreerd is geworden.

Graag hier het registratienummer en NIET het lidnummer invoeren.

Geslacht
Discipline

Ben je niet afgestudeerd als vaktherapeut in een van deze disciplines, kies dan 'niet van toepassing'.