Bij- en nascholing

Bij- en nascholing

Elke registratieperiode dienen er minimaal 100 punten te worden behaald op bij-en nascholing:
Minimaal 50 punten vooraf geaccrediteerde beroepsspecifieke scholing en maximaal 50 punten niet vooraf geaccrediteerde (beroepsgeralteerde) scholing.
Het volgen van bij- en nascholing draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. U kunt punten behalen voor gevolgde bij- en nascholing. Elk studiebelastingsuur levert 1 punt op met een maximum van 75 punten per scholing. Een scholingsactiviteit dient mimimaal 2 uur te omvatten. Dat is exclusief pauzes en inloop. Er moet dus minimaal 2 uur aan daadwerkelijke scholing zijn gevolgd.

Let op: De vooraf geaccrediteerde scholing is slechts een deel van de scholing die geaccrediteerd is. Dit omdat de aanbieder het heeft aangevraagd. U bent vrij om op zoek te gaan naar beroepsspecifieke of beroepsgerelateerde scholing en kunt ook zelf de aanbieder vragen om vooraf accreditatie aan te vragen. Voor de aanbieder is het voordelig, omdat ze op de site het Register Vaktherapie verschijnen als vooraf geaccrediteerd. Meer collega vaktherapeuten kunnen hier profijt van hebben en deelnemen aan de cursus. De punten worden na het volgen van een vooraf geaccrediteerde cursus binnen 2 maandan na afloop automatisch toegevoegd aan uw pe-dossier.

Mocht de aanbieder geen accreditatie aan willen of kunnen vragen dan is er de mogelijkheid om tot maximaal 50 punten de scholing zelf op te voeren in het registratiedossier. Dit kan onder de categorie niet vooraf geaccrediteerde beroepsgerelateerde scholing.

Dit kunt u dan doen na afloop en dan dient u een bewijs van deelname en informatie over de scholing (inhoud en uren) te uploaden.
U rekent dan zelf de punten uit. 1 contactuur is 1 punt . Voor zelfstudie kunnen ook punten worden berekend maar dat mogen nooit meer punten zijn dan de daadwerkelijke contact-uren.

In onderstaand overzicht ziet u hoeveel punten u minimaal moet halen in elke registratieperiode en welk maximum er geldt. 

Zie ook  bijscholing nascholing scholing