Bij- en nascholing

Het volgen van bij- en nascholing draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. U kunt punten behalen voor gevolgde bij- en nascholing. Elk studiebelastingsuur levert 1 punt op met een maximum van 75 punten per scholing. 

In onderstaand overzicht ziet u hoeveel punten u minimaal moet halen in elke registratieperiode en welk maximum er geldt.