Voorwaarden herregistratie

Voorwaarden herregistratie


Gedurende de hele registratieperiode is het verplicht om lid (volledig lidmaatschap) te zijn van een beroepsvereniging die is aangesloten bij de FVB.  De registratiebijdrage dient u gedurende de hele registratieperiode te betalen, ook als u de datum van herregistratie uitstelt.

Om uw herregistratie te behalen zijn in totaal 200 punten vereist. Deze punten kunt u behalen met verplichte en facultatieve onderdelen. Uitgangspunt hierbij is dat 1 uur (studie)belasting 1 punt oplevert. Aan activiteiten die extra voorbereidings- of afhandelingstijd vergen, worden extra punten toegekend.

Om te herregistreren is het verplicht om gedurende de vijf voorgaande jaren gemiddeld 8 uur per week gewerkt te hebben als vaktherapeut. Voor vrijgevestigden is dit gelijkgesteld aan gemiddeld 6 uur per week effectieve contacttijd. Daarnaast bent u verplicht punten te halen met intervisie en met bij- en nascholing. Facultatieve onderdelen waarmee u punten kunt behalen zijn onder andere supervisie, bestuurlijke activiteiten en profilering.

Overzicht met alle registratie-eisen

Een volledig overzicht met de registratie-eisen zoals deze gelden kunt u hier vinden. Bent u 1 juli 2019 of later geregistreerd dan gelden er andere eisen. Bent u voor 1 juli 2019 geregistreerd? Dan moet u voldoen aan de eisen die op dat moment golden. Een aantal zaken zijn versoepeld per 1 juli 2019. 

Wat als u niet voldoet aan de eisen?

Als u niet voldoet aan de eisen voor herregistratie, dan wordt u uitgeschreven uit het Register Vaktherapie. Vanaf 1 juli 2019 is er een dispensatieregeling. Hiermee is het mogelijk om een tijdelijke registratie te krijgen. In die periode krijgt u dan de gelegenheid om alsnog aan de geldende eisen te voldoen.

Zie ook  herregistratie voorwaarden