Kosten en facturatie

Kosten en facturatie

De registratiebijdrage is vastgesteld op € 50,- per kalenderjaar (2019). Dit is een vast bedrag, ongeacht de startdatum van uw registratie tijdens het lopende kalenderjaar.

U ontvangt voor deze kosten de eerste keer een factuur. De daaropvolgende jaren betaalt u de jaarlijkse registratiebijdrage gecombineerd met uw factuur voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging. Aan het begin van het jaar ontvangt u dus één factuur met hierop zowel de lidmaatschapsbijdrage van uw vereniging, als de jaarlijkse registratiebijdrage.

 

Zie ook  tarieven registratiebijdragen inschrijfgeld