Aanvragen accreditatie scholing

Hoe werkt het aanvragen van accreditatie van vooraf geaccrediteerde bij- en nascholing?


Autorisatie

Om een aanvraag in te dienen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als u nog geen inloggegevens heeft, kunt u deze aanvragen, klik hier. Heeft u al een account op PE-online (voor bv. NIP, NVO, Paramedici) dan kunt u met uw eigen account inloggen en autorisatie aanvragen.
U kunt na autorisatie uw accreditatieaanvraag doen voor meerdere beroepsgroepen. 

Voor het Register Vaktherapie geldt dat als u de aanvraag doet er in het begin aan u wordt gevraagd of u de aanvraag indient voor op vaktherapie gerichte scholing of dat de scholing antroposofisch is geïnspireerd in dat geval kunt u aangeven dat het geheel of gedeeltelijk het geval is:

- Is de scholing alleen voor vaktherapeuten bedoeld? Kruis aan: Register Vaktherapie.
- Is de scholing ook gedeeltelijk Antroposofisch Geïnspireerd? Kruis aan : Register Vaktherapie én Vaktherapie Antroposofisch Geïnspireerd
- Is de scholing geheel Antroposofisch Geïnspireerd? Kruis dan alleen aan: Vaktherapie Antroposofisch Geïnspireerd

Aanvragen accreditatie van scholingsactiviteiten van (of onder de noemer van) aangesloten beroepsverenigingen bij de FVB: het bestuur stuurt een mail naar het secretariaat van de FVB en het secretariaat Register Vaktherapie. Geef hierin aan dat u een scholingsactiviteit organiseert. De FVB verzorgt de aanmeldingen en de vermelding op de FVB agenda. Het Register Vaktherapie kan (mits het beroepspecfieke scholing is en minstens 2 uur duurt) accreditatie aanvragen en het op de scholingsagenda van het Register Vaktherapie vermelden.

Indiening, beoordeling en besluit

Het systeem leidt u door de aanvraag en geeft aan welke bijlagen u (digitaal) bij de aanvraag dient te voegen. De aanbieder is verantwoordelijk voor het op juiste wijze indienen van de aanvraag.
Als u problemen ondervindt bij het indienen van de aanvraag is het ondersteuningsburau van het Register Vaktherapie u graag van dienst om u te helpen. 
Na ontvangst van uw accreditatieaanvraag zal deze worden gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Als de gegevens niet compleet zijn of er is verdere informatie nodig, dan ontvangt u hierover via het systeem bericht.
De beoordeling vindt plaats door Beoordelingscommissie.
De eisen en voorwaarden voor aanvragen bij het Register Vaktherapie zoals vermeld in de accreditatieregelingen, blijven ongewijzigd van kracht.
Het besluit over accreditatie verneemt u via het systeem.
Is de accreditatie verlopen en wilt u opnieuw accreditatie aanvragen? Klik dan hier voor een uitleg over hoe u gegevens uit een eerdere aanvraag kunt overnemen.

Agenda

Op het moment dat u uw accreditatieaanvraag heeft ingediend, wordt deze automatisch gepubliceerd in de activiteitenagenda op de website. Daar is te zien of de aanvraag in behandeling is, de cursus is geaccrediteerd of afgekeurd.

Presentiegegevens

Nieuwe voor het Register Vaktherapie is dat u ook de presentie van deelnemers zelf moet verwerken via PE online.
U dient dit te doen binnen 2 maanden na afloop van de geaccrediteerde bij- of nascholing.
Hier vindt u een uitleg hoe u de presentie kan verwerken in pe-online.

Geen papierwerk meer

De aanvragen kunnen uitsluitend via het digitale systeem ingediend worden. Het insturen van aanvragen via andere formulieren is dan niet meer mogelijk.
U ontvangt geen ontvangstbevestiging of overige correspondentie meer per post. De correspondentie over de door u ter accreditatie aangeboden cursussen verloopt via het digitale systeem. U ontvangt een e-mail als het systeem berichten voor u klaar heeft staan. Dit kunnen informatieve vragen of toegekende accreditatie zijn. U kunt dus steeds het proces van uw aanvraag volgen.

Zie ook  accreditatie bijscholing aanbieders