Vacatures

Vacatures

Op deze pagina vindt je de vacatures voor de Registratiecommissie en de Beoordelings- en Accrediatiecommissie van het Register Vaktherapie.
 

De registratiecommissie zoekt nieuw bloed!

De registratiecommissie zet de lijnen uit voor het Register Vaktherapie in samenspraak met het Algemeen Bestuur van de FVB. Ook stuurt deze commissie de accreditatie- en beoordelingscommissie aan. Ieder lid heeft een bepaalde taak of aandachtsgebied (bijvoorbeeld een van de commissies). De vergaderfrequentie is 4x per jaar op het FVB kantoor vlakbij station Utrecht Lunetten. Buiten de vergaderingen om is er mail- of telefonisch contact over lopende zaken. De registratiecommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die samen met de voorzitter van de commissie de vergaderingen voorbereidt en de actiepunten uitvoert/bewaakt. Dit is natuurlijk de manier om invloed uit te oefenen binnen het register en tegelijkertijd bestuurlijke punten te behalen voor (her)registratie. Omdat de registratiecommissie gaat over de uitvoering van de registratie moeten kandidaten minimaal kandidaat geregistreerd zijn.

Er zijn op dit moment 2 vacatures in de Registratiecommissie. 
Alle disciplines zijn welkom. In verband met de huidige samenstelling van de commissie zou het heel mooi zijn als we kunnen aanvullen met de disciplines dans-, drama- of psychomotirische Kindertherapie.

Vergoeding: € 200,- per jaar, plus reiskosten.

Om meer licht te werpen op de inhoud van de functie vertelt Frekemei Terpstra over haar ervaringen als lid van de Registratiecommissie. Kijk hier voor haar verhaal.

 

Ook voor de beoordelings- en accreditatiecommissie zoekt men aanvulling.

De accreditatiecommissie is een praktische commissie die aanvragen voor accreditatie van bij- en nascholing beoordeelt. Dit doen de leden van de commissies eens per maand via de mail en zo’n 4 keer per jaar in een vergadering op een centrale locatie, vlak bij een station.

Vergoeding: € 300,- per jaar, plus reiskosten.
 

De beoordelingscommissie beoordeelt aanvragen in het kader van de regeling dispensatie (uitstel) en herintreding. Ook registratie van supervisoren en de jaarlijkse steekproef behoort tot de taak van deze commissie. Dit doen de leden van de commissies eens per maand (indien nodig) via de mail en zo’n 3 tot 4 keer per jaar in een vergadering op een centrale locatie, vlak bij een station. 

Vergoeding: € 200,- per jaar, plus reiskosten.
 

Een professionele kracht van het ondersteuningsburo van het register ondersteunt deze commissies administratief. Omdat beide commissies gaan over de uitvoering van de registratie, moeten kandidaten minimaal kandidaat geregistreerd zijn.

Marit van Vliet vertelt hier over haar ervaringen bij de accreditatiecommissie. 

Alle disciplines zijn welkom. In het bijzonder worden dans-, drama- en psychomotorische kindertherapeuten opgeroepen om te reageren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de commissies, kun je contact opnemen met Irene Rentenaar, ambtelijk secretaris van de Registratiecommissie, e-mail i.rentenaar@vaktherapie.nl en mobiel (06) 41 06 52 64.

Zie ook  vacatures