Voorwaarden bij- en nascholing

Voorwaarden bij- en nascholing

Het volgen van bij- en nascholing draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. U kunt punten behalen met bij- en nascholing. Hieronder ziet u hoeveel punten u minimaal moet halen per registratieperiode en welke maxima er gelden.

Let op: De vooraf geaccrediteerde scholing is slechts een deel van de scholing die geaccrediteerd is. Dit omdat de aanbieder het heeft aangevraagd. Dit gaat om beroepsspecifieke scholing. U bent vrij om op zoek te gaan naar beroepsspecifieke of beroepsgerelateerde scholing en kunt ook zelf de aanbieder vragen om vooraf accreditatie aan te vragen. Voor de aanbieder is het voordelig, omdat ze op de site het Register Vaktherapie verschijnen als vooraf geaccrediteerd. Meer collega vaktherapeuten kunnen hier profijt van hebben en deelnemen aan de cursus. De punten worden na het volgen van een vooraf geaccrediteerde cursus binnen 2 maanden na afloop van de cursus automatisch toegevoegd aan uw pe-dossier.

Punten

Bij scholingsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van studiebelastingsuren. Elk studiebelastingsuur (SBU) staat gelijk aan één punt. Hierbij wordt meegeteld de tijd die u besteedt aan

 • studieactiviteiten of onderwijsdeelname
 • zelfstudie, als onderdeel van een scholingsactiviteit aangeboden door een scholingsaanbieder. De zelfstudie is onderbouwd door de scholingsaanbieder met een beschrijving van de opdrachten.
 • toetsen/examens
 • scripties en werkstukken
 • stages

Niet meegeteld worden pauzes (koffie, thee, lunch, diner) en reistijd.

Leertherapie wordt gezien als bij- en nascholing. Voor leertherapie geldt dat elk (studie)belastingsuur gelijk staat aan twee punten. Zie ook de nadere regels omtrent leertherapie.

Per afzonderlijke bij- en nascholing kunt u maximaal 75 punten behalen. Dit betekent dat aan een geaccrediteerde bij- of nascholingsactiviteit die meer dan 75 uur studiebelasting vergt toch niet meer dan 75 punten worden toegekend.

Een scholingsactiviteit dient mimimaal 2 uur te omvatten. Dat is exclusief pauzes en inloop. Er moet dus minimaal 2 uur aan daadwerkelijke scholing zijn gevolgd.

Refereercycli en lezingen moeten vooraf geaccrediteerd zijn. De instructie omtrent de voorwaarden en indienen voor de aanbieders zijn hier te vinden.

De scholing zelf

Het gaat bij bij- en nascholing om beroepsspecifieke scholingsactiviteiten en beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten. Zowel beroepsspecifieke als beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten zijn mogelijk in verschillende vormen (denk aan een (master)opleiding, (internationaal) congres, symposium, klinische les, refereeravond, cursus, training, studiedag).

Beroepsspecifieke scholingsactiviteiten

De scholing is gericht op de patiënt-/cliëntgebonden beroepsuitoefening en voldoet aan onderstaande criteria:

 • De inhoud van de scholing sluit aan bij de beroeps- en functieuitoefening
 • De scholing is afgeleid van het beroepscompetentieprofiel
 • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar ten aanzien van kennis, vaardigheden en attitude
 • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de gezondheidszorg
 • De scholing sluit aan bij de door de beroepsvereniging erkende richtlijnen

Voorbeelden van beroepsspecifieke scholingsactiviteiten zijn:

 • Studiedagen van de FVB, de beroepsverenigingen en de werkveldgroepen
 • Muziektherapie en angermanagement
 • Cursus schematherapie voor vaktherapeuten
 • Festival forensische zorg
 • Cursus cognitieve therapie en PMT
   
Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten

Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten zijn alle andere bij- en nascholingsactiviteiten waarbij een link gelegd kan worden naar het beroepscompetentieprofiel. Voorbeelden van beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten zijn een training strategisch profileren voor vaktherapeuten of een cursus medische en/of psychosociale basiskennis.

Geen punten worden toegekend aan algemene scholing zonder link naar het eigen beroepscompetentieprofiel. Voorbeelden zijn algemene computercursussen zoals Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint of een cursus Bedrijfshulpverlening.
 

Accreditatie aanvragen

U hoeft als vaktherapeut geen accreditatie aan te vragen voor bij- en nascholing. Aanbieders kunnen kiezen of zij hiervoor accreditatie aanvragen. Alleen bij- en nascholing waarvoor door de aanbieder accreditatie is aangevraagd kunt u laten meetellen voor de verplichte punten vooraf geaccrediteerde scholing.

Zie ook  bijscholing nascholing scholing accreditatievoorwaarden