Opzeggen

Opzeggen

Wilt u uw inschrijving in het Register Vaktherapie beëindigen, dan kan dat per 1 januari van het volgende kalenderjaar. U moet dit voor 1 december van het lopende kalenderjaar laten weten door een e-mail te sturen aan info@registervaktherapie.nl.

Hetzelfde geldt als u zich wilt terugtrekken als geaccrediteerde supervisor voor het Register Vaktherapie. Mail ook dan voor 1 december naar info@registervaktherapie.nl

Zegt u uw lidmaatschap van uw beroepsvereniging op, dan komt daarmee automatisch ook uw inschrijving in het Register Vaktherapie te vervallen. Dit geldt niet voor uw erkenning als supervisor, mits u bij de LVSC staat ingeschreven als geregistreerd supervisor. Wilt u naast uw lidmaatschap van de beroepsvereniging ook uw erkenning als supervisor beëindigen, dat moet u dit apart kenbaar maken.

Zie ook  opzeggen