In verband met het coronavirus zijn ook wij momenteel grotendeels van huis uit aan het werk. Daarom zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar. Wil je jouw vraag toch stellen, dan verzoeken wij je vriendelijk deze per mail te sturen naar info@registervaktherapie.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een antwoord.

Kijk onder deze link over informatie over dispensatie en corona

 

Welkom bij het Register Vaktherapie

Vaktherapeuten die zich officieel hebben laten registreren zijn opgenomen in het Register Vaktherapie. Zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die de beroepsgroep in samenwerking met belanghebbende partijen in het werkveld heeft gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Beroepsregister als keurmerk voor kwaliteit

Het beroepsregister regelt de basiseisen die aan de kwaliteit van de vaktherapeut gesteld worden op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden. Registratie is dus een keurmerk voor kwaliteit. Het helpt cliënten om professionals te herkennen omdat het Register Vaktherapie een minimaal niveau waarborgt. Dit geldt zowel voor vrijgevestigde vaktherapeuten als voor vaktherapeuten in loondienst. Daarnaast versterkt registratie de strategische positie en de onderhandelingspositie ten opzichte van partijen zoals werkgevers, overheid en zorgverzekeraars.

Registratie

Om geregistreerd te worden in het Register Vaktherapie dient u lid (volledig lidmaatschap of volledig met reductie) te zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de FVB. Dit lidmaatschap geeft aan dat u een erkende opleiding tot vaktherapeut heeft gevolgd. Verder dient u te voldoen aan de eisen op het gebied van onder andere werkervaring, bij- en nascholing en supervisie. Hiervoor worden punten gegeven: in totaal dient u 200 punten te behalen in uw eerste registratieperiode en in de daaropvolgende periodes. Een registratieperiode duurt steeds 5 jaar.

Vanaf 1 juli 2019 kent het Register Vaktherapie geen senior registratie meer en is de term 'kandidaat geregistreerd' komen te vervallen.

Persoonlijke registratiedossier

Nadat u zich heeft ingeschreven in het Register Vaktherapie en uw inschrijving is geaccepteerd, kunt u de inloggegevens die u ontvangen heeft voor het inloggen op de FVB-website ook gebruiken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke registratiedossier. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig invoeren van de door u behaalde punten in uw dossier. Het Register Vaktherapie controleert de opgevoerde activiteiten van geregistreerde vaktherapeuten steekproefsgewijs.

Kosten voor registratie

De jaarlijkse registratiebijdrage is vastgesteld op € 50,- per kalenderjaar, ongeacht het moment van inschrijven. Bij uw inschrijving wordt éénmalig inschrijfgeld van € 15,- berekend. U ontvangt de factuur via uw beroepsvereniging.

Gedurende het vervolg van uw registratie betaalt u de jaarlijkse registratiebijdrage gecombineerd met uw factuur voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging. Aan het begin van elk jaar ontvangt u één factuur met daarop zowel de lidmaatschapsbijdrage van uw vereniging, als de jaarlijkse registratiebijdrage.