Accreditatievoorwaarden supervisie

Accreditatievoorwaarden supervisie

Hieronder ziet u hoeveel punten u minimaal per registratieperiode moet halen voor supervisie en hoeveel punten u maximaal per registratieperiode kunt behalen.

Supervisie kan zowel individuele supervisie als groepssupervisie zijn, mits deze wordt gegeven in groepen van maximaal vier supervisanten.

Het is niet toegestaan als supervisor op te treden wanneer tussen de supervisor en de supervisant een familierechtelijke, vriendschappelijke, seksuele of anderszins niet-professionele relatie bestaat.

Minimum aantal sessies tijdsduur en frequentie

Supervisie is een persoonlijk integratief leerproces. Een dergelijk proces heeft tijd en regelmaat nodig en vereist een zorgvuldige op- en afbouw. Daarom zijn bepalingen geformuleerd over het minimum aantal sessies, de tijdsduur en de wenselijke frequentie. Het aantal sessies en de doorlooptijd dienen van te voren duidelijk te worden vastgelegd.

 • Een supervisiereeks in de eerste registratieperiode telt minimaal 12 en maximaal 25 sessies. Voor supervisie in de herregistratieperiodes zijn er geen eisen gesteld aan het minimaal aantal sessies.
 • Supervisie heeft een frequentie van (in principe) eenmaal per twee weken.
 • Elke bijeenkomst duurt minimaal:
  - 1 uur voor individuele supervisie
  - 1 ½ uur voor een groepssupervisie met 2 supervisanten
  - 2 uur voor een groepssupervisie met 3 supervisanten
  - 2 ½ uur voor een groepssupervisie met 4 supervisanten

Bij individuele supervisie levert 1 uur supervisie 4 punten op;
Bij supervisie met 2 deelnemers levert 1,5 uur supervisie 4 punten op;
Bij supervisie met 3 deelnemers levert 2 uur supervisie 4 punten op;
Bij supervisie met 4 deelnemers levert 2,5 uur supervisie 4 punten op.

Bewijslast

U dient zich als supervisant voor de start van het supervisietraject ervan te verzekeren dat de supervisor erkend is door het Register Vaktherapie. Erkende supervisoren zijn te vinden in het overzicht.

Voor het aantonen van de supervisie dient u als supervisant te beschikken over:

 • Format Verklaring supervisie. Deze verklaring bevat informatie over het aantal sessies, de duur van de sessies en de start- en einddatum van het supervisitraject.
 • Het eindoordeel van de supervisor over het schriftelijke eindverslag van de werkzaamheden en de supervisie. Dit dient door de supervisor ondertekend te zijn.

Zie ook  supervisie