Leertherapie

Leertherapie

In leertherapie werkt u aan persoonlijke leerdoelen. Het doel is tot inzichten te komen en de eigen menselijke groei en ontwikkeling te bevorderen. Het eigene van leertherapie is dat u dit volgt binnen de beroepsgroep. Of dit ook de eigen specialisatie betreft is de keuze van u als vaktherapeut en de leertherapeut.

Voor u als vaktherapeut die in leertherapie wil, geldt het volgende

 • Leertherapie is een bij- en nascholingsactiviteit.
 • Leertherapie is facultatief en behoort niet tot de verplichte onderdelen.
 • Leertherapie kan zowel individuele leertherapie als groepstherapie zijn, mits deze wordt gegeven in groepen van maximaal vier deelnemers. Een leergroep mag bestaan uit een mix van 'gewone' cliënten en vaktherapeuten die voor hun registratie leertherapie volgen.
 • Het aantal sessies en de doorlooptijd dienen van te voren duidelijk te worden vastgelegd.
 • Er is geen minimum of maximum verbonden aan het aantal sessies.
 • Elke bijeenkomst duurt minimaal:
  - 1 uur voor individuele leertherapie
  - 1 ½ uur voor leertherapie met 2 deelnemers
  - 2 uur voor een groep met 3 deelnemers
  - 2 ½ uur voor een groep met 4 deelnemers.

Bij individuele leertherapie levert 1 uur leertherapie 2 punten op;
Bij leertherapie met 2 deelnemers levert 1,5 uur leertherapie 2 punten op;
Bij leertherapie met 3 deelnemers levert 2 uur leertherapie 2 punten op;
Bij leertherapie met 4 deelnemers levert 2,5 uur leertherapie 2 punten op.

U moet als vaktherapeut het gevolgde leertherapietraject aantonen met een verklaring individuele leertherapie c.q. groepsleertherapie. Deze verklaring bevat informatie over het aantal sessies, de duur van de sessies, de start- en einddatum van het leertherapietraject en de naam van de leertherapeut. De leertherapeut ondertekent de verklaring individuele leertherapie c.q. groepsleertherapie.
Verklaring leertherapie

Voor de leertherapeut geldt dat hij ingeschreven is bij het Register Vaktherapie of erkend is als leertherapeut of supervisor door een van de beroepsorganisaties of registers binnen het psychosociale werkveld. De leertherapeut mag leertherapie geven aan vaktherapeuten van alle disciplines.

De leertherapeut ontvangt geen punten voor het geven van leertherapie. Dit wordt opgevat als werk.

Zie ook  leertherapie