Registratiereglement

Registratiereglement

Dit reglement geeft de regels en procedures aan voor het vastleggen van de vakbekwaamheid van de geregistreerde vaktherapeut. In dit reglement vindt u onder andere alle eisen voor registratie en herregistratie.

Een samenvatting van de regels kunt u hier vinden inclusief uitleg over de definities, bewijslast en dergelijke. 

N.B. Als er geen punten zijn opgenomen in onderstaande tabel betekent dit dat er geen minimum of maximum geldt voor deze categorie.

Zie ook  registratie-eisen registratiereglement eisen herregistratie