Resultaten met tag "registratie-eisen"

Registratiereglement

Registratiereglement Dit reglement geeft de regels en procedures aan voor het vastleggen van de vakbekwaamheid van de geregistree…

Voorwaarden registratie

Voorwaarden registratie Voor toelating tot het Register Vaktherapie dient u een erkende opleiding tot vaktherapeut te…