Resultaten met tag "herregistratie"

Herregistratie

Herregistratie De registratietermijn van het Register Vaktherapie is gelijkgetrokken met andere hbo-registers. Dit wil zeggen dat…

Voorwaarden herregistratie

Voorwaarden herregistratie Gedurende de hele registratieperiode is het verplicht om lid (volledig lidmaatschap) te zijn…