Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Om alle vaktherapeuten die geregistreerd zijn bij het Register Vaktherapie zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen, heeft het Register Vaktherapie een aantal maatregelen getroffen: 

  • Verlenging herregistratietermijn met (voorlopig) zes maanden per 1 april 2020 voor alle geregistreerde vaktherapeuten,
  • Nogmaals 6 maanden verlenging per oktober 2020 voor alle geregistreede vaktherapeuten.
  • Verlenging accreditatietermijn van door het Register Vaktherapie geaccrediteerde scholingen, trainingen en dergelijke met zes maanden. Dit geldt voor scholingen waarvan de accreditatietermijn vanaf 1 maart 2020 verloopt.
  • Online versies van geaccrediteerde scholingen mogen ook. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel.
  • Heeft u het uitstel wat verleend is vanwege corona niet nodig, dan kunnen we dit geheel of gedeeltelijk terug draaien. 

Klik hier voor overige veelgestelde vragen.