Registratiecommissie

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie. Deze commissie kent een Beoordelingscommissie en een Accreditatiecommissie. De Registratiecommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Register Vaktherapie en het Registratiereglement. Deze commissie stuurt de Beoordelingscommissie en de Accreditatiecommissie aan.

De Registratiecommissie bestaat uit:

 • Beate Harmeling (voorzitter)
 • Lineke de Vries (Accreditatiecommissie)
 • Rosanne van Alphen (Beoordelingscommissie)
 • Giselle Mols (lid Registratiecommissie)
 • Berdine Boone (lid Registratiecommissie)
 • Amanda Dobbenberg (lid Registratiecommissie)
 • Vacature
 • Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris FVB)

Vergaderdata Registratiecommissie:

 • Dinsdag 10 september 2020
 • Donderdag 26 november 2020
Beoordelingscommissie

De Beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel het beoordelen van aanvragen om opgenomen te worden in het Register Vaktherapie. Daarnaast beoordeelt deze commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden als supervisor. De beoordelingscommissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

Leden van de Beoordelinsgcommissie:

 • Ruth The (interim voorzitter)
 • Vacature
 • Vacature
 • Vacature
 • Manon van Leeuwen (ondersteuning)
Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen het accrediteren van bij- en nascholing en van intervisiegroepen. De accreditatiecommissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

Leden van de Accreditatiecommissie:

 • Lineke de Vries (voorzitter)
 • Els Peereboom
 • Rosicler Taffari
 • Yentel Albers - Zandbergen
 • Anke Maas
 • Vacature
 • Manon van Leeuwen (ondersteuning)

Eerst volgende vergaderdatum Accreditatiecommissie:

 • Donderdag 20 augustus 2020