Registratie aanvragen aantekening AG

Wilt u naast uw gewone registratie in het Register Vaktherapie een registratie voor de aantekening AG aanvragen?
Dat kan als u volledig lid van de NVV-AG bent en aangesloten bij de beroepsvereniging van uw discipline.
Voor beeldende therapie is dat de NVBT, voor muziektherapie is dat de NVvMT en voor spraak&dramatherapie is dat de NVDT. Deze beroepsverenigingen zijn aangesloten bij de FVB.

Leest u eerst deze stapsgewijze uitleg om u aan te melden. Klik hier om in te loggen in uw registratiedossier en om u aan te melden .