Aanvraagformulier accreditatie supervisoren

De aanvraag kan zowel worden ingediend door de supervisor zelf als door de supervisant. Na goedkeuring nemen we je als supervisor op in de lijst met erkende supervisoren van het Register Vaktherapie. Kosten zijn € 50,- per jaar.

LVSC Registratie Geef aan of de supervisor LVSC geregistreerd is.

Persoonlijke gegevens supervisor

Geslacht
Discipline Ben je niet afgestudeerd als vaktherapeut in een van deze disciplines, kies dan 'niet van toepassing'.
Voor niet LVSC geregistreerde supervisoren kan een speciaal aanvraagformulier worden opgevraagd bij het Register Vaktherapie. U kunt contact opnemen via info@registervaktherapie.nl