Welkom bij het Register Vaktherapie

In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Vragen over de nieuwe (her)registratievoorwaarden per 1 juli 2014?

Leest u voor u contact opneemt eerst de QenA op de website van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen door. Hierin worden veel vragen al beantwoord! Klik hier voor de link

dan kunt u meteen inloggen: inloggen

Bent u vaktherapeut?

De vaktherapeutische beroepen is een verzamelterm voor een aantal beroepen in de (geestelijke) gezondheidszorg, justitie en het onderwijs. Het gaat om de volgende disciplines: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. De eerste vier disciplines zijn ook  bekend onder de naam creatieve therapie.

Bent u een vaktherapeut en wilt u zich laten registreren? Of wilt u meer weten over het registratiesysteem? Op de site vindt u alle informatie die u nodig hebt om u te laten registreren. Bovenaan in de menubalk vindt u een link voor vaktherapeuten, met links naar alle aspecten van de registratie.

 

 1. Aanmelden

  Een vaktherapeut kan zich aanmelden voor registratie als hij of zij lid is van een beroepsvereniging die is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB).

 2. Geregistreerd worden

  Na aanmelding dient u aan voorwaarden te voldoen om geregistreerd te worden. Indien u een master opleiding heeft afgerond kunt u kandidaat in het Senior Register worden.

 3. Geregistreerd blijven

  Om geregistreerd te blijven dient u zich periodiek te herregistreren. In periodes van vijf jaar toont u uw deskundigheidsontwikkeling aan door een combinatie van verplichte en facultatieve activiteiten.

Meer informatie voor vaktherapeuten

de voordelen van registratie:

 • Duidelijkheid wat verwacht mag worden van een vaktherapeut
 • Waarborg voor kwaliteit
 • Continue verbetering van de beroepsuitoefening

Zie verder voordelen registratie