Aantekening antroposofisch geïnspireerd


Eisen (her)registratie aantekening AG:
Voor deze aantekening moet u scholing volgen die specifiek geaccrediteerd is op het onderdeel AG. Minimaal 20 punten scholing AG in 5 jaar waarvan minimaal 10 vooraf geaccrediteerd.

Op orde houden dossier:
Vooraf geaccrediteerde scholing: hiervan worden de punten door de aanbieder automatisch toegewezen in uw dossier.
Scholing kan geheel, gedeeltelijk of niet Antroposfisch geïnspireerd zijn.
Niet vooraf geaccrediteerde scholing en intervisie: deze dient u zelf met de bewijslast op te voeren in uw dossier.
Kijk bij veelgestelde vragen hoe dit moet. Voor de aantekening AG wordt uw dossier automatisch ingediend.

Nieuwe leden die zich na 1 juli 2021 aanmelden voor de aantekening AG vallen onder dit nieuwe reglement
 

Aantekening antroposofisch geïnspireerd herregistreren onder de overgangsregeling tot en met 1 juli 2022

De overgangsregelingregistratie geldt voor alle leden die nog herregistreren tot en met 1 juli 2022 ondere de oude NVKT voorwaarden.

Uitleg overgangsregeling NVKToag voor leden die moeten herregistreren voor 1 juli 2022 onder de oude voorwaarden:
Kort gezegd logt u in in uw dossier. Klik op rechtsboven op snel toevoegen boven aan en voor de intervisie en bijscholing op.
Uw dossier voor aantekening AG wordt 3 maanden voordat het verloopt automatisch ingediend. Uw dossier voor (her)registratie in het register moet u wel zelf indienen. 
Voor een uitgebreide uitleg kijkt u hier.