Register vaktherapie

Registratieproces

 • Aanmelding

  Om u in te schrijven in het Register of Senior Register van de SRVB vult u onderstaand formulier in. U krijgt dan een aanmeldingsformulier (PDF) dat u kunt printen, ondertekenen en opsturen naar de SRVB.

  › direct naar het aanmeldformulier
 • Kandidaatsfase

  geregistreerd worden

  Er zijn twee manieren van registratie in het Register Vaktherapeutische Beroepen: het Register en het Senior Register. In beide gevallen dient u aan de daarvoor gestelde voorwaarden te voldoen. Nadat u zich heeft aangemeld, wordt u kandidaat geregistreerde.

  • Register

   Om geregistreerd te worden in het Register dient u lid te zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de FVB, een door de FVB erkende HBO beroepsopleiding op bachelor niveau te hebben afgerond en voldoende werkervaring te hebben opgedaan in een periode van minimaal 5 jaar. Verder moet u voldoen aan een aantal voorwaarden op het gebied van nascholing, supervisie en enkele facultatieve activiteiten. Hiervoor worden punten gegeven; in totaal dient u 100 punten te vergaren om te worden geregistreerd.

   › registratieverplichtingen
  • Senior Register

   Om geregistreerd te worden in het Senior Register dient u lid te zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de FVB, een door de FVB erkende HBO beroepsopleiding op Masterniveau te hebben afgerond en voldoende werkervaring te hebben opgedaan in een periode van minimaal 5 jaar. Verder moet u voldoen aan een aantal voorwaarden op het gebied van supervisie.

   › registratieverplichtingen
 • Herregistratiefase

  geregistreerd blijven

  • 5 jaar
  • 7 jaar
  • 7 jaar
  • 7 jaar
  • 10 jaar
  periodiek doorlopend

  Om uw registratie in het Register of Senior Register te behouden dient u zich periodiek te herregistreren. Deze herregistratie gaat volgens een oplopend periodesysteem: 5 jaar, 7 jaar, 7 jaar, 7 jaar, 10 jaar. Dat betekent dat de eerste herregistratie na 5 jaar moet zijn behaald, de tweede na 7 jaar etc. In iedere periode dient u een aantal punten te behalen door een combinatie van elementen af te ronden. U dient uw activiteiten en behaalde punten zelf bij te houden in het Register. (Om uw activiteiten bij te houden kunt u inloggen in het Register). De SRVB controleert de activiteiten van geregistreerde vaktherapeuten steekproefsgewijs.

  › herregistratieverplichtingen

Accreditatie

Activiteiten in het kader van de registratie en herregistratie van vaktherapeuten dienen geaccrediteerd te worden door de SRVB.