Zoek een vaktherapeut op naam, plaats, of allebei

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische (kinder)therapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden. De zes disciplines hebben elk een eigen beroepsvereniging. Deze verenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

In het Register Vaktherapie vindt u vaktherapeuten die ingeschreven zijn in het beroepsregister. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

 

Alle resultaten

21–30 van 1879 resultaten

Naam Plaats Registratienummer Discipline Type register
I.L. Adema Driehuis 2569 PMT Senior Geregisteerd
M. Admiraal-van Faassen Ede 108805 Speltherapie Geregisteerd
M.P.M. Adriaans Someren 5780 PMT Kandidaat
R.L.M.M. Adriaansens Tilburg 4406 PMT Geregisteerd
R. Adriaansz Leeuwarden 4818 Muziektherapie Geregisteerd
E.M. Akse Rotterdam 578 Muziektherapie Geregisteerd
I.Y. Albers - Zandbergen Barneveld 104739 Muziektherapie Kandidaat
G.J.M. van Alebeek s-Hertogenbosch 108803 Speltherapie Kandidaat
A.L. Alewijnse Pingjum 5336 Beeldende therapie Geregisteerd
E.G.J.A. Alofs Leveroy 1631 Muziektherapie Geregisteerd