Organisatie

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie (Register Vaktherapie). Deze commissie kent verder een beoordelingscommissie en een accreditatiecommissie.

Vaststellen regelgeving
Het Algemeen Bestuur (AB) van de FVB gaat over het vaststellen van de regels voor registratie; deze zijn vastgelegd in het Registratiereglement.

Uitvoering regelgeving
De Registratie Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Register Vaktherapie en het Registratiereglement. Deze commissie stuurt de Beoordelingscommissie en de Accreditatie Commissie aan.

Registratiecommissie:
De Registratiecommissie bestaat uit:

 • Beate Harmeling(voorzitter)
 • Lineke de Vries (accreditatiecommissie)
 • Rosanne van Alphen (beoordelingscommissie)
 • Giselle Mols (lid registratiecommissie)
 • Gerdine Boon (lid registratiecommissie)
 • Amanda Dobbenberg (lid registratiecommissie per 1-1-2019)
 • Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris FVB)

Volgende vergaderdata Registratiecommissie:

- Dinsdag 12 februari 2019
- Donderdag 23 mei
- Dinsdag 17 september 2019
- Donderdag 14 november 2019

Beoordelingscommissie:
De beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel het beoordelen van aanvragen om opgenomen te worden in het Register. Daarnaast beoordeelt deze commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden als supervisor. Leden van de beoordelinsgcommissie:

 • Rosanne van Alphen (voorzitter interim)
 • vacature
 • Ellen Seiger
 • Ruth The
 • Manon van Leeuwen (ondersteuning)

Volgende vergaderdatum Beoordelingscommissie:

-       Donderdag 17 januari 2019

Accreditatiecommissie:
De accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen het accrediteren van bij- en nascholing en van intervisiegroepen. Leden van de accreditatiecommissie:

 • Lineke de Vries (voorzitter)
 • Els Peereboom
 • Rosicler Taffari
 • Yentel Albers - Zandbergen
 • Anke Maas
 • Manon van Leeuwen

Volgende vergaderdata accreditatiecommissie:

-       Donderdag 31 januari 2019


De administratieve ondersteuning van het Register Vaktherapie wordt uitgevoerd door ZonderZorg. ZonderZorg ondersteunt stichtingen en verenigingen in de (geestelijke) gezondheidszorg op het gebied van administratieve en organisatorische diensten, waaronder het beheren van de registers voor diverse beroepsverenigingen. Ook het beheer van het Register Vaktherapie is door de Registratiecommissie ondergebracht bij ZonderZorg.

Vacatures 

Commissieleden gezocht voor de registratie-, beoordelings- en accreditatiecommissie.

Er is voor de commissieleden een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding beschikbaar.

Organogram