Bij- en nascholing

1–10 van 384 resultaten

volgende ›

‹ vorige

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
In stilte vrij 2019 BivT 2019 44

Website: www.bivt.nl
Contactpersoon:

Basisopleiding ACT 2018 See True Mindfulness 2018 75

Website: www.mindfulness-opleiding.nl/
E-mail: barry@seetrue.nl
Contactpersoon: B.J. Kicken

Beeldende therapie met gezinnen 2018 RINO amsterdam 2018 45

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: Marjo Paardekooper

Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie I 2018 RINO amsterdam 2018 30

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: Pieter Hageman

IMH cursus 2 Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie (2018) Groep Utrecht 2018 36

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp

Mindfulness trainer basisopleiding 2018 See True Mindfulness 2018 75

Website: www.mindfulness-opleiding.nl/
Contactpersoon: B.J. Kicken

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen 2018 RINO Groep Utrecht 2018 72

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/4375
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: Algemene aspecten van de ontwikkeling en ontwikkelingspsychopathologie •De normale ontwikkeling, door welke factoren wordt deze bepaald? Risico versus bescherming. •Het vraagstuk aanleg en milieu •Onderscheid en samenhang tussen kind-, ouder- en omgevingsfactoren bij het ontstaan van psychopathologie •Pedagogische versus kinderpsychiatrische problematiek De baby, peuter en kleutertijd •Theorievorming rondom hechting en een introductie op het gebied van stoornissen die als gevolg vaneen verstoorde hechting bij kinderen op kunnen treden •Ontwikkeling van het ‘zelf’, de seksuele ontwikkeling, de ontwikkeling van een geweten, de rol van agressie en angst binnen de ontwikkeling •De normale ontwikkeling van fantasie, spel, taal, denken en sociaal gedrag Kinderen in de lagere schoolleeftijd •Het leren op school •De ontwikkeling van inlevingsvermogen en moreel gedrag en de gevolgen als deze ontwikkelingstaken niet of te weinig vervuld kunnen worden •De ontwikkeling van de omgang met leeftijdsgenoten; competentiegevoelens en zelfredzaamheid •Waaraan kunnen kinderen in het dagelijkse leven lijden •Welke invloed heeft (de aard van) het gezin op deze leeftijd •ADHD, PDD-NOS, kindermishandeling en depressie De adolescentie •De nieuwe plaats die seksualiteit inneemt •Identiteitsontwikkeling en individuatie •Omgang met leeftijdsgenoten en de rol van ouders •Riskant gedrag, problemen en stoornissen tijdens de adolescentie •Persoonlijkheidsontwikkeling en de bedreiging daarvan, voorlopers van persoonlijkheidsstoornissen Ontwikkelingsanamnese en aandacht voor het contact met het kind en zijn/haar gezin.

Opleiding systeem specialist op marsterniveau 2018 T&Csysteemtherapie 2018 75

Website: http://www.tencsysteemtherapie.nl/
Contactpersoon: R. Sietsma

Positieve Psychologie 2018 See True Mindfulness 2018 75

Website: www.mindfulness-opleiding.nl/
Contactpersoon: B.J. Kicken

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker 2018 RINO Groep Utrecht 2018 75

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/4386
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: Basisdeel Theoretische kaders krijgen de nodige aandacht, maar het werken aan praktische vaardigheden staat op de voorgrond. Aan de orde komen: • Inleiding en toelichting op basisbegrippen uit de systeembenadering, waaronder circulaire causaliteit, hiërarchie, grenzen, coalitie, structuur, dyade, triade • Communicatietheorie; uitgangspunten en vaardigheden • (Gezins)therapeutische strategieën, technieken en vaardigheden • Inbedding van een systeemgerichte benadering in organisaties Verdiepingsdeel Aan de orde komen: • Systeemdiagnostisch onderzoek • Niveaus van communicatie (relatiedefinities en probleemdefiniëring) • Herpositionering binnen sociale systemen • Redundante/(herhalings)patronen • Oplossingen van de eerste en tweede orde • Dominante verhalen en heersende opvattingen (beliefssystems) • Externaliserende/personaliserende technieken